Logowanie
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

REGULAMIN SZKOLEŃ

 1. Organizatorem szkoleń jest Hanna Szyszkowska (TUTOR, NIP: 7620008904).
 2. Zapisy na szkolenia odbywają się tylko drogą mailową: tutor@tutorszkolenia.pl.
 3. Uczestnik otrzymuje formularz zgłoszeniowy, który odsyła Organizatorowi.
 4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego Organizatorowi oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Warunkiem udziału w szkoleniu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
 6. Prezentowane na szkoleniach treści są własnością intelektualną osoby prowadzącej – Hanny Szyszkowskiej.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do nieudostępniania materiałów osobom trzecim.
 8. Warunkiem udziału w szkoleniu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
 9. Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata 100 zł po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 10. W razie nieobecności uczestnika na szkoleniu i nie poinformowanie nas o tym na co najmniej 7 dni przed szkoleniem, nie zwracamy kwoty 100 zł.
 11. Jeśli płatnikiem jest pracodawca i zapłata ma być dokonana po szkoleniu, w razie nieobecności uczestnika na szkoleniu i nie poinformowanie o tym fakcie organizatora szkolenia co najmniej na 7 dni przed szkoleniem, wystawiamy fakturę z obowiązkiem zapłaty.
 12. Osoba prowadząca nie wyraża zgody na rejestrowanie szkolenia (filmy, zdjęcia) przez uczestników.
 13. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji i organizacji szkolenia oraz prowadzenia sprawozdawczości firmy, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r.,101, poz. 926, ze zm.).
 14. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji szkolenia i badania jakości po szkoleniu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 15. W związku z wejściem w życie 10 marca 2003 r. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej (e-maila) informacji od TUTOR Hanna Szyszkowska.
 16. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym informacje są prawdziwe, kompletne i zgodne z obecnym stanem faktycznym.

Zapisz się do newslettera

Będziesz informowany o nowych szkoleniach stacjonarnych, online i promocjach.
Profesjonalne kursy i szkolenia nauczycieli, terapeutów, specjalistów, pedagogów, studentów oraz dla rodziców.
© Copyright 2024. Realizacja: WebGood