Logowanie
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

R O D O

 

Polityka przetwarzania danych osobowych

 1.  Administrator danych:
  1. Administratorem danych osobowych jest TUTOR Hanna Szyszkowska z siedzibą w Postoliskach (05-240), ul. Stylowa 48.
  2. Wszelkich informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych udziela Hanna Szyszkowska, adres e-mail: centrum.tutor@gmail.com
  3. W razie pytań lub wątpliwości w sprawie sposobów i zasad przetwarzania danych, sprostowania bądź uaktualnienia danych i innych realizacji swoich praw, prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: centrum.tutor@gmail.com
 2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna:
  1. Dane osobowe gromadzone są w celu prawidłowej realizacji usług terapeutycznych i edukacyjnych prowadzonych przez TUTOR, a w szczególności w celu:
  2. prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji medycznej i oświatowej,
  3. prowadzenia korespondencji, usług informatycznych (powiadomienia, przesyłanie dokumentacji online),
  4. rejestracja na diagnozę, terapię lub inne świadczenia terapeutyczne (w tym udział w warsztatach, szkoleniach, itp.), stanowią wyrażenie zgody na przetwarzanie danych wymaganych prawem i niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi.

Odmowa podania niezbędnych danych powoduje zaniechanie dalszego wdrażania świadczenia usług wymagających identyfikacji pacjenta czy innych czynności związanych z usługą.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
  1. ustawa z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, jest również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane, obejmują dane szczególnych kategorii, art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO;
  2. 9 ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, rozporządzenie MEN z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych;
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 Kategorie zbieranych danych:

 1. Dane osobowe pacjentów / uczestników niezbędne do identyfikacji pacjenta/uczestnika, prowadzenia dokumentacji medycznej lub szkoleniowej, wystawienia opinii, zaleceń, zaświadczeń oraz innych dokumentów przewidzianych prawem a związanych z rodzajem udzielanej usługi.
 2. Dane kontaktowe zbierane bezpośrednio lub za pośrednictwem formularzy online niezbędne do pozyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia usługi lub do podjęcia kontaktu z osobą rejestrująca się do wykonania usługi.
 3. Dane zbierane bezpośrednio przechowywane są w siedzibie poradni lub miejscu realizacji usługi i są zabezpieczone fizycznie przed dostępem osób trzecich.
 4. Dane zebrane za pośrednictwem strony internetowej www.tutorszkolenia.pl przechowywane są na zabezpieczonych serwerach oraz komputerach chronionych hasłem i dodatkowymi zabezpieczeniami.

Informacje dotyczące profilowania danych:

 1. Nie udostępniamy danych podmiotom trzecim za wyjątkiem instytucji współpracujących z nami przy realizacji świadczeń, takich jak organizacja szkoleń itp.
 2. Przekazywane dane objęte są klauzulą poufności i zawierają informacje niezbędne do zakwaterowania lub realizacji szczególnej usługi (np. wystawienie faktur).
 3. Nie prowadzimy profilowania danych w jakichkolwiek celach marketingowych itp.

Okres przechowywania danych i prawa właściciela danych:

 1. Dane przechowywane są przez okres 5 lat w zakresie niezbędnym do odtworzenia dokumentów pozwalających na potwierdzenie odbycia szkolenia czy usługi terapeutycznej.
 2. Pozostałe dane podlegają zaniechaniu przetwarzania na podstawie zgłoszonej drogą poczty elektronicznej prośby o zaniechanie przetwarzania. Prośba powinna jednoznacznie określać rodzaj danych do usunięcia oraz właściciela.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 2. prawo dostępu do danych osobowych;
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą;
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 8. prawo wycofania zgody, tj. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, istnieje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się do newslettera

Będziesz informowany o nowych szkoleniach stacjonarnych, online i promocjach.
Profesjonalne kursy i szkolenia nauczycieli, terapeutów, specjalistów, pedagogów, studentów oraz dla rodziców.
© Copyright 2024. Realizacja: WebGood