Logowanie
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

tutor > o nas / zespół

Przyświeca nam idea nieustannego rozwoju osób pracujących z dziećmi.

Wychodząc z założenia, że w relacji nauczyciela „pierwszego kontaktu” i terapeuty z dzieckiem wymagane jest podejście holistyczne, zachęcamy do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Jesteśmy Instytucją Szkoleniową

posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Posiadamy Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Posiadamy Znak Jakości TGLS Quality Alliance

świadczy o wysokiej jakości prowadzonych przez nas szkoleń!

Firma szkoleniowa TUTOR działa na rynku szkoleń od 01 czerwca 2014r.

TUTOR to Instytucja Szkoleniowa, która posiada w statucie zapis o doskonaleniu nauczycieli, co uprawnia uczestników do ubiegania się o zwrot środków za szkolenie z funduszu przeznaczonego w placówkach na doskonalenie nauczycieli – art. 70a ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).

Z naszej oferty moga skorzystać terapeuci, specjaliści, nauczyciele szkół i przedszkoli, nauczyciele i wychowawcy placówek, rodzice, studenci…

Posiadamy szeroki zakres usług szkoleniowych. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy również pracowników instytucji Pomocy Społecznej, Centrów Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Ośrodków Preadopcyjnych i organizacji pozarządowych.
W swoim rozwoju zawodowym hołduję hasłu:

„Albo się rozwijamy, albo się zwijamy… Innej drogi nie ma.”

Hanna Szyszkowska
NAzywam się

Hanna Szyszkowska.

Prowadzę gabinet terapeutyczny i Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Manufaktura Terapii. Jestem logopedą, pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą Integracji Sensorycznej, terapeutą Czaszkowo-Krzyżowym w nurcie biodynamicznym (ukończone 7 pełnych modułów), Trenerem Umiejętności Poznawczych, doradcą zawodowym, terapeutką Integracji Funkcji Wykonawczych, terapeutą MNRI®, instruktorem Masażu Shantala, nauczycielem metody Masażu rozwojowego według koncepcji Petera Walkera (Developmental Baby Massage), certyfikowanym praktykiem Access Bars®, międzynarodowym certyfikowanym terapeutą koncepcji Castillo Moralesa RCM®, diagnostą ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule 2nd Edition).

Przygodę z pedagogiką zaczęłam na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie otrzymałam tytuł magistra. Jestem Menedżerem Oświaty. Prowadząc zajęcia z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi wspieram się też wiedzą warsztatową z zakresu myślenia wizualnego.

Różnorodne doświadczenie pedagogiczne i terapeutyczne zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, DPS, OPS, OREW i szkole specjalnej. Pracowałam też z seniorami prowadząc zajęcia ruchowe w ramach kinezygerontoprofilaktyki. Organizowałam też Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w ramach Programu Za Życiem. Prowadziłam zajęcia ze studentami na uczelni.

Nieustannie, z pasją, poszerzam wiedzę na temat terapii manualnej.

Od kilkunastu lat szkolę nauczycieli, studentów oraz prowadzę warsztaty dla rodziców.

Szkolenia, które ukończyłam

 • Zrozumieć MTHFR, znaczenie metylacji w autyzmie. Wpływ zaburzeń biochemicznych i chorób współistniejących na obraz spektrum autyzmu.
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Techniki behawioralne w redukcji zachowań niepożądanych – Stosowana Analiza Zachowań (SAZ).
 • Integracja Funkcji Wykonawczych.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard.
 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt.
 • Wprowadzenie do technik regulacji ślinienia.
 • Neurorehabilitacja w logopedii. Terapia manualna.
 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny.
 • Masaż logopedyczny od podstaw podejście praktyczne.
 • Strategie postępowania logopedycznego w terapii aplikatorami wieloigłowymi dr Lyapko – AWI®.
Zobacz najbliższe szkolenia, które prowadzę

Kursy, na których się doskonaliłam

 • Autoprezentacja. Dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy dzięki poznaniu technik autoprezentacji.
 • Kursy i szkolenia z zakresu Terapii ręki (łącznie 88 h)
 • Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID. Dieta sensoryczna – najnowsza wersja masażu Wilbarger.
 • Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI.
 • Integracja odruchów ustno-twarzowych wg dr Svetlany Masgutovej, poziom 1®.
Zobacz najbliższe szkolenia, które prowadzę

Warsztaty, w których brałam udział

 • Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego.
 • Stosowanie profesjonalnych wibratorów logopedycznych.
 • Słowo + Ruch + Muzyka = Logorytmika.
 • Wstęp do muzykoterapii.
Zobacz najbliższe szkolenia, które prowadzę

Zapisz się do newslettera

Będziesz informowany o nowych szkoleniach stacjonarnych, online i promocjach.
Profesjonalne kursy i szkolenia nauczycieli, terapeutów, specjalistów, pedagogów, studentów oraz dla rodziców.
© Copyright 2024. Realizacja: WebGood