Przyświeca nam idea nieustannego rozwoju osób pracujących z dziećmi.

Wychodząc z założenia, że w relacji nauczyciela „pierwszego kontaktu” i terapeuty z dzieckiem wymagane jest podejście holistyczne, zachęcamy do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. 

Nasze hasło brzmi: “Albo się rozwijamy, albo się zwijamy… Nie ma innej drogi.”

Zapraszamy, bo warto!

O NAS

Firma szkoleniowa TUTOR działa na rynku szkoleń od 01 czerwca 2014r.

TUTOR to Instytucja Szkoleniowa, która posiada w statucie zapis o doskonaleniu nauczycieli, co uprawnia uczestników do ubiegania się o zwrot środków za szkolenie z funduszu przeznaczonego w placówkach na doskonalenie nauczycieli – art. 70a ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.). 

Jesteśmy Instytucją Szkoleniową – posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Posiadamy Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Posiadamy Znak Jakości TGLS Quality Alliance, który świadczy o wysokiej jakości prowadzonych przez nas szkoleń!

Posiadamy szeroki zakres usług szkoleniowych. Z naszej oferty moga skorzystać terapeuci, specjaliści, nauczyciele szkół i przedszkoli, nauczyciele i wychowawcy placówek, rodzice, studenci… Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy również pracowników instytucji Pomocy Społecznej, Centrów Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Ośrodków  Preadopcyjnych i organizacji pozarządowych.

TUTOR Hanna Szyszkowska

e-mail: tutor@tutorszkolenia.pl

telefon: 602 397 036