NASZ  ZESPÓŁ

 Kilka słów o mnie:

Nazywam się Hanna Szyszkowska. Prowadzę gabinet terapeutyczny i Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Manufaktura Terapii. Jestem logopedą, pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą Integracji Sensorycznej, terapeutą Czaszkowo-Krzyżowym w nurcie biodynamicznym (ukończone 7 pełnych modułów), Trenerem Umiejętności Poznawczych, doradcą zawodowym, terapeutką Integracji Funkcji Wykonawczych, terapeutą MNRI®, instruktorem Masażu Shantala, nauczycielem metody Masażu rozwojowego według koncepcji Petera Walkera (Developmental Baby Massage), certyfikowanym praktykiem Access Bars®, międzynarodowym certyfikowanym terapeutą koncepcji Castillo Moralesa RCM®, diagnostą ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule 2nd Edition)

Przygodę z pedagogiką zaczęłam na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie otrzymałam tytuł magistra. Jestem Menedżerem Oświaty. Prowadząc zajęcia z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi wspieram się też wiedzą warsztatową z zakresu myślenia wizualnego.

Różnorodne doświadczenie pedagogiczne i terapeutyczne zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, DPS, OPS, OREW i szkole specjalnej. Pracowałam też z seniorami prowadząc zajęcia ruchowe w ramach kinezygerontoprofilaktyki. Organizowałam też Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w ramach Programu Za Życiem. Prowadziłam zajęcia ze studentami na uczelni.

Nieustannie, z pasją, poszerzam wiedzę na temat terapii manualnej.

Od kilkunastu lat szkolę nauczycieli, studentów oraz prowadzę warsztaty dla rodziców. 

 W swoim rozwoju zawodowym hołduję hasłu: „Albo się rozwijamy, albo się zwijamy… Innej drogi nie ma.”

Hanna Szyszkowska

Kursy, na których się doskonaliłam

Autoprezentacja. Dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy dzięki poznaniu technik autoprezentacji.

Kursy i szkolenia z zakresu Terapii ręki (łącznie 88 h)

Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID. Dieta sensoryczna – najnowsza wersja masażu Wilbarger.

Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI.

Integracja odruchów ustno-twarzowych wg dr Svetlany Masgutovej, poziom 1®.

R

Szkolenia, które ukończyłam

Zrozumieć MTHFR, znaczenie metylacji w autyzmie. Wpływ zaburzeń biochemicznych i chorób współistniejących na obraz spektrum autyzmu.

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu.

Techniki behawioralne w redukcji zachowań niepożądanych – Stosowana Analiza Zachowań (SAZ).

Integracja Funkcji Wykonawczych.

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard.

Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt.

Wprowadzenie do technik regulacji ślinienia.

Neurorehabilitacja w logopedii. Terapia manualna.

Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny.

Masaż logopedyczny od podstaw podejście praktyczne.

Strategie postępowania logopedycznego w terapii aplikatorami wieloigłowymi dr Lyapko – AWI®.

Warszaty, w których brałam udział

Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego.

Stosowanie profesjonalnych wibratorów logopedycznych.

Słowo + Ruch + Muzyka = Logorytmika.

Wstęp do muzykoterapii.

TUTOR Hanna Szyszkowska

e-mail: tutor@tutorszkolenia.pl

telefon: 602 397 036