Login
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – kurs I-II stopnia w ujęciu całościowym – 09-10 sierpnia 2024r.

580,00 

Data kursu: 09-10 sierpnia 2024r
Godziny kursu: Piątek: 19.00-21.30, Sobota: 19.00-21.30
Miejsce: Online - platforma ClickMeeting
Przyjmujemy wiele sposobów płatności
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ONLINE

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – I i II stopnia – dzieci i młodzież

Szkolenie trwa łącznie 18h dydaktycznych. Składają się na to: praca własna uczestników w oparciu o otrzymane materiały, a także szkolenie online w podanych dniach i godzinach.

Uczestnicy po kursie otrzymują

 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

 • Certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu Terapeuta TUS, uprawniający do projektowania i prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) z dziećmi i młodzieżą (zaświadczenie i certyfikat przesłane w oryginale pocztą tradycyjną),

 • Materiały dydaktyczne w formie Podręcznika Terapeuty TUS, a w nim podstawy teoretyczne

  – ponad 150 propozycji gier i zabaw terapeutycznych,
  – karty pracy
  – scenariusze zajęć
  – karty „Związki frazeologiczne” (przesłane w pdf, łącznie 40 szt.)
  – karty Analizowanie sytuacji społecznej (10 szt. – pdf);
  – karty Trening percepcji społecznej (10 szt. – pdf);
  – karty Trening podejmowania ról innych ludzi (10 szt. – pdf;
  – Karty Trening podejmowania ról innych ludzi (10 szt. – pdf).

 Szczegółowy program

Trening Umiejętności Społecznych – informacje ogólne.
Model kształtowania umiejętności: – modelowanie, – odgrywanie ról, – informacja zwrotna, – generalizacja.
Etapy rozwoju umiejętności społecznych.
Ogólne zasady prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych.
Zasady doboru uczestników do grup terapeutycznych.
Zasady planowania przebiegu zajęć grupowych.
Proces grupowy oraz rola terapeuty.
Przygotowywanie programu Treningu Umiejętności Społecznych na rok szkolny.
Kształtowanie motywacji. Zasady doboru systemów motywacyjnych.
Trudne sytuacje na zajęciach – sposoby reagowania.
TUS dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną, niedostosowanych społecznie.
Generalizacja i transfer umiejętności, kształtowanie nawyków celowej aktywności.
Metody pracy wykorzystywane w Treningu Umiejętności Społecznych.
Współpraca z rodziną podczas terapii TUS.
Propozycje gier i zabaw terapeutycznych.
Projektowanie scenariuszy zajęć.
Pokaz pomocy dydaktycznych do zajęć oraz proponowanej literatury.

Uczestnicy szkolenia otrzymują link do transmisji online.

Szkolenie poprowadzi Hanna Szyszkowska

logopeda, oligofrenopedagog, trener Terapii ręki, terapeuta SI, Terapeuta Integracji Funkcji Wykonawczych, terapeuta manualny, terapeuta czaszkowo-krzyżowy, trener Masażu Shantala, Trener Umiejętności Poznawczych. Doświadczenie zdobywała organizując WWRD oraz pracując z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach, szkołach, DPS, OPS, OREW i szkole specjalnej. Na co dzień prowadzi Niepubliczna Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Manufaktura Terapii i pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od kilkunastu lat szkoli nauczycieli, studentów i rodziców.

Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty jako Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TUTOR.

Instytucja szkoleniowa TUTOR jest wpisana również do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Posiadamy w statucie zapis o doskonaleniu nauczycieli, co uprawnia uczestników do ubiegania się o zwrot środków za szkolenie z funduszu przeznaczonego w placówkach na doskonalenie nauczycieli – art. 70a ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).

Zapisz się do newslettera

Będziesz informowany o nowych szkoleniach stacjonarnych, online i promocjach.
Profesjonalne kursy i szkolenia nauczycieli, terapeutów, specjalistów, pedagogów, studentów oraz dla rodziców.
© Copyright 2024. Realizacja: WebGood