Login
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Terapia ręki z elementami grafomotoryki – kurs I i II stopnia – Zielona Góra – 31.08.2024

590,00 

Data kursu: 31.08.2024
Godziny kursu: 9:00 - 17:00
Miejsce: Zielona Góra
Przyjmujemy wiele sposobów płatności
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU STACJONARNYM - NOWA FORMUŁA

Kurs nadający kompetencje do prowadzenia diagnozy i zajęć z terapii ręki.

Szkolenie trwa 1 dzień (10 godzin dydaktycznych stacjonarnie) + praca własna uczestnika, na bazie przesłanych materiałów. Łącznie 18 godzin dydaktycznych. Uczymy wykonywania masażu sensomotorycznego rąk! Jest to autorski masaż, skuteczny i profesjonalny. Można wykorzystać masaż również na zajęciach rewalidacji, logopedii i innych terapii. Uwaga – dodatkowo uczestnicy otrzymują grafikę z krokami masażu oraz nagranie z masażem! Tylko u nas!

Uczestnicy po kursie otrzymują

 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego wydane wg wzoru MEiN oraz Certyfikat z informacją o nabytych kompetencjach zawodowych i uzyskanym tytule Terapeuty Ręki I i II stopnia © (WAŻNE – wydajemy dokumenty uznawane w każdej placówce oświatowej!),

 • Podręczny Warsztat Terapeuty Ręki:

  – podstawy teorii w Terapii ręki,
  – arkusz diagnostyczny wraz z instrukcją prowadzenia diagnozy,
  – konspekt terapii ręki,
  – plan terapii,
  – przykładowy roczny Program Terapii Ręki,
  – wzór zgody rodziców na udział dziecka w terapii,
  – przykłady pomocy dydaktycznych, nakładek,
  – dokładną instrukcję oraz grafikę wykonania masażu sensomotorycznego rąk, a także nagranie z masażem,
  – przykłady ćwiczeń, gier i zabaw.
  – ponad 150 propozycji gier i zabaw terapeutycznych,

 Szczegółowy program

Zarys anatomii i fizjologii ręki: układ kostny, mięśniowy i łuki dłoniowe.
Procesy integracji sensorycznej a rozwój chwytów funkcjonalnych.
Czynniki wpływające na pracę ręki:

 • postawa ciała,
 • dostosowanie mebli,
 • wzorzec siadu przy stoliku i na podłodze.

Rozwój psychomotoryczny dziecka: kształtowanie chwytu, manipulacji, koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Grafomotoryka:

 • analizator kinestetyczno-ruchowo-czuciowy,
 • orientacja w przestrzeni,
 • pamięć ruchowa,
 • etapy rozwoju grafomotoryki i chwytu pisarskiego,
 • dobór narzędzi pisarskich, dobór nożyczek,
 • ustawienie kartki,
 • korygowanie chwytu.

→ Ocena praksji ręki i diagnoza dysfunkcji motorycznych u dzieci zdrowych i z zaburzeniami rozwoju. Omawianie testów diagnostycznych.
Wpływ niezintegrowanych odruchów pierwotnych na rozwój dziecka. Integrowanie odruchów w terapii ręki.
Koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja wzrokowa i funkcje okoruchowe.
Wspomaganie czynności samoobsługowych.
Praca z dzieckiem z obniżonym / wzmożonym napięciem mięśniowym.
Terapia ręki w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Ćwiczenia ruchowe usprawniające sferę motoryczną.
Ćwiczenia manualne przygotowujące rękę do czynności grafomotorycznych.
Propozycje ćwiczeń ruchowych i zabaw usprawniających pomocnych w profilaktyce zaburzeń motoryki i korygujących takie zaburzenia.
Praktyczna nauka stymulacji motorycznej poprzez Masaż Sensomotoryczny Ręki ©.
Torowanie aktywności ręki poprzez zastosowanie elementów różnych metod terapeutycznych i fizjoterapeutycznych.
Konstruowanie planu terapii.
Współpraca z rodzicami.
Terapia ręki w profilaktyce logopedycznej w przedszkolu i szkole (zajęcia grupowe) oraz w terapii indywidualnej.
Warsztat Terapeuty Ręki – prezentacja pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w terapii ręki.
Aspekty organizacyjne i prawne zajęć terapii ręki.

 

Szkolenie poprowadzi Hanna Szyszkowska

logopeda, oligofrenopedagog, trener Terapii ręki, terapeuta SI, Terapeuta Integracji Funkcji Wykonawczych, terapeuta manualny, terapeuta czaszkowo-krzyżowy, trener Masażu Shantala, Trener Umiejętności Poznawczych. Doświadczenie zdobywała organizując WWRD oraz pracując z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach, szkołach, DPS, OPS, OREW i szkole specjalnej. Na co dzień prowadzi Niepubliczna Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Manufaktura Terapii i pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od kilkunastu lat szkoli nauczycieli, studentów i rodziców.

Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty jako Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TUTOR.

Instytucja szkoleniowa TUTOR jest wpisana również do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Posiadamy w statucie zapis o doskonaleniu nauczycieli, co uprawnia uczestników do ubiegania się o zwrot środków za szkolenie z funduszu przeznaczonego w placówkach na doskonalenie nauczycieli – art. 70a ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).

Zapisz się do newslettera

Będziesz informowany o nowych szkoleniach stacjonarnych, online i promocjach.
Profesjonalne kursy i szkolenia nauczycieli, terapeutów, specjalistów, pedagogów, studentów oraz dla rodziców.
© Copyright 2024. Realizacja: WebGood